Görsel Pazarlama Teknikleri

Görsel Pazarlama Teknikleri

MOZ RDT ürünlerin mekan içerisinde satış odaklı planlanmasını ve ürünün müşteri ile iletişim kurmasını sağlayan satış tekniklerinin tümünü denetler ve geliştirir. Tüketicinin satın alma eğilimlerinin sürekli değiştiği günümüzde amacımız;

Mekan içinde ürünlerin satışını arttıracak müşteri ile iletişimini kuvvetlendirecek metotlar oluşturmaktır.